Hufiec Elbląg ZHP

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie wyższego stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na wyższym poziomie struktury ZHP, wymaga jednak umiejętności coraz szerszego patrzenia na działania organizacji.

Kluczową rolę w dobrym i skutecznym funkcjonowaniu systemu stopni instruktorskich odgrywają opiekunowie prób oraz komisje stopni instruktorskich. Komisje stopni instruktorskich razem z komendantami oraz innymi zespołami instruktorskimi są odpowiedzialne za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać przez zdobywanie stopni instruktorskich. Podstawą pracy KSI musi być zaufanie, życzliwość, indywidualne podejście, otwartość i chęć niesienia pomocy zdobywającym stopnie, a jednocześnie uczciwość wobec organizacji i jej zasad – będące, wraz z merytoryczną samodzielnością komisji oraz dobrą współpracą z ideowymi i sumiennymi opiekunami, gwarancją wysokiej jakości prowadzonych prób.

(Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich)

JAK OTWORZYĆ STOPIEŃ?

LISTA INTRUKTORÓW MOGĄCYCH BYĆ OPIEKUNAMI

 • phm. Jakub Altman
 • hm. Ewelina Dżugan
 • phm. Natalia Gałązka
 • phm. Małgorzata Guzowska
 • phm. Magdalena Jurczyk
 • hm. Rafał Jurczyk
 • phm. Piotr Kanarek
 • phm. Paulina Miszczuk
 • phm. Anna Nowocień
 • phm. Joanna Paradowska
 • hm. Marzena Skonieczna
 • phm. Olga Stolarska
 • phm. Adrian Szymański
 • hm. Adam Krause
 • hm. Karolina Krause
 • phm. Magdalena Laskowska